Gäst

Vid ett dödsfall blir många berörda, inte bara de som står allra närmast utan även du som kanske är vän, arbetskamrat, släkting eller granne. Det kan då också uppstå en del frågor.

Gäst

Vid ett dödsfall blir många berörda, inte bara de som står allra närmast utan även du som kanske är vän, arbetskamrat, släkting eller granne. Det kan då också uppstå en del frågor.

När någon dör påverkar det inte bara de allra närmaste, utan också dig som har en relation till den avlidne eller den avlidnes familj. Det kan vara i egenskap av vän, arbetskamrat, släkting, granne eller vårdpersonal.

När du är i den situationen uppstår förmodligen en rad frågor som rör såväl sorg som kontakten med de anhöriga och själva begravningen. 

I vårt moderna samhälle är döden inte så nära inpå oss som den var förr. För den skull har det inte blivit mindre viktigt att ha kunskaper om hur man ska bete sig i samband med ett dödsfall, snarare tvärtom. Kunskaperna hjälper oss hantera en av de händelser i livet som vi varken kan eller ska tränga undan.