Personligt avsked

Även om du varit med vid dödsfallet eller har sett den avlidna på dödsbädden kan det kännas värdefullt att se den döda i kistan. Du får då en bekräftelse på att personen är död, vilket kan underlätta sorgearbetet men också att rätt person ligger i kistan. Glöm vid detta tillfälle inte bort barnen och ungdomarna. De behöver också se för att förstå. Om de inte får denna möjlighet kan de bygga upp en fantasibild som är värre än verkligheten. I samband med det personliga avskedet kan man, om man vill, lägga ner en minnessak eller brev i kistan. Vi hjälper dig med att göra avskedet fint och personligt.