Ledighet för begravning

Om du behöver vara ledig för en begravning brukar detta inte vara något problem. De flesta arbetsgivarna är välvilligt inställda.
Prata med arbetsgivaren och facket om vilken policy som gäller på arbetsplatsen och vad som finns skrivet i kollektivavtalet.
I ”Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl” finns det lagstadgat vad som gäller runt en begravning. Denna lag lämnar dock öppet för tolkning om vem som räknas som nära anhörig/familj. Den ger heller inte rätt till betald ledighet.

I kollektivavtalet kan det finnas begränsningar för hur många dagar ledigt per år eller tillfälle man har rätt till.