Medarbetare som går bort

Medarbetare går bort

När en arbetsplats drabbas av ett dödsfall blir det en del att ta ställning till som arbetsgivare, chef eller arbetskamrat. Mitt i sorgen efter en medarbetare väcks frågor av praktisk natur: Hur gör vi med dödsannons från företaget, blommor och minnesgåva? Ska vi arrangera en minnesstund för dem som inte kan gå på begravningen? Vi på Nylanders hjälper gärna till med att reda ut begreppen. Vi har stor erfarenhet av begravningar och alla praktiska arrangemang runt omkring en begravning, 

Kontakt med anhöriga och information

Det är alltid att rekommendera att du som arbetsgivare så nära som möjligt efter dödsfallet tar kontakt med anhöriga till den avlidna. För den anhöriga kan det kännas som en lättnad att inte behöva ta detta initiativ. Det kan kännas skönt att till exempel få veta att alla arbetskamrater är informerade om vad som hänt.  

Det är också viktigt att den anhöriga blir informerad om vilka planer det finns på arbetsplatsen i samband med begravningen. Hon kanske vill delta vid en eventuell minnestund, tyst minut eller liknande. 
Tänk på att samtliga medarbetare bör få veta vad som hänt, det minskar risken för spekulationer. Var också tydlig med vilken policy som finns på arbetsplatsen i samband med begravningar, vilka som ska gå och så vidare. 

Vänd dig gärna till våra begravningsrådgivare med frågor om begravningen, mottagning, blommor, dödsannons etc. 

Annons

När en person i yrkesverksam ålder går bort är det vanligt att arbetsgivare och arbetskamrater sätter in en annons i tidningen.
Den brukar utformas som en tvåspaltsannons med en symbol och en kortfattad text. Annonsen är oftast undertecknad av arbetsgivare och arbetskamrater. 

Prata med begravningsrådgivaren som har hand om begravningen för att ta fram en annons som fungerar bra i sammanhanget. 

Flaggning

För flaggning på arbetsplatsen vid dödsfall gäller vanliga flaggningsprinciper.
På dagen för dödsfallet, eller dagen efter om dödsbudet kommit sent, hissas flaggan på halv stång. På dagen för begravningen hissas flaggan på halv stång fram till begravningen då den hissas i topp. 

Blommor

Det är något av en tradition att arbetsplatsen ordnar med en krans till begravningen men det passar givetvis även med andra blomarrangemang.
Hör med våra begravningsrådgivare som gärna hjälper till och ger tips. De har helhetsbilden och vet vad som passar i sammanhanget. 

En variant är att arbetsplatsens/företagets färger återfinns i arrangemanget eller på banden. För de medarbetare som ska gå på begravningen kan vi ordna med handblomma. De består ofta av en ros med något grönt. 

Våra begravningsrådgivare har också förslag på hur du kan uttrycka dig i texten på kort och band. 

Försäkringar

Efter dödsfallet ska arbetsgivaren ta ansvar för att de försäkringar som tecknats via arbetsplatsen, till exempel tjänstegrupplivförsäkring, faller ut. Det är bra om anmälan görs så tidigt som möjligt eftersom det kan vara långa handläggningstider på försäkringsbolaget.

Om dödsfallet har skett genom en olycka på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetsplatsen, kan det vara aktuellt med ytterligare kontakter med myndigheter och försäkringsbolag. Detta för att de anhöriga ska kunna dra nytta av förmåner som är kopplade till den avlidna via försäkringar. Tyvärr är det stora summor försäkringspengar som inte kommer fram på grund av okunskap och bristande information.  

Vi på Nylanders finns naturligtvis till hands när det gäller frågor om försäkringar.