Kontakta oss

Vi hjälper dig med de praktiska frågorna i en svår stund.
Varmt välkommen att kontakta oss!

Vad kostar en begravning

För de allra flesta är en begravning av en anhörig mycket viktig. Först och främst vill vi göra den till ett minnesrikt och vackert avsked av den nära och kära. Men detta gör inte att frågor om vad det kostar blir oviktigt. Precis som i alla andra sammanhang i livet finns en kostnadssida även av en begravning. Det är inte lätt att veta vad som ingår och vad det kostar, därför är vi på Nylanders tydliga och öppna med vad som gäller. Vi vill att du ska känna att frågor om priser är en självklar och naturlig del av vårt uppdrag.

Prislista och prisexempel

Att bilda sig en uppfattning om vad en begravning kostar är svårt. Det blir inte lättare av att du befinner dig i en svår situation när du ska ta ställning till frågor om priser. Vi arbetar därför målmedvetet med att ha en tydlighet i vår debitering och en öppen (transparent) prissättning. Det ska vara enkelt att se vad saker och ting kostar. Nylanders står för kvalitet, värme och engagemang. Många förknippar det med att det kostar lite mer – så är det inte. Vår prissättning är konkurrenskraftig och våra priser är till och med lägre än vad som är vanligt i branschen. Det beror på att vi har en effektiv storlek på vår verksamhet. Vi är inte så stora att vi får stora övergripande omkostnader men tillräckligt stora för att kunna göra samordningsvinster och använda våra resurser mer effektivt än på en liten byrå. Här har vi sammanställt några exempel på vad en begravning kan kosta. Prisexemplen är till för att du ska få en uppfattning om vad totalkostnaden för en begravning kan bli. Vi har också samlat de vanligaste posterna i en kundprislista.

Prisexempel

Enkel begravning – 15 000 kr
Normalbegravning – ca 18 000 till 35 000 kr
Direktkremation – 10 835 kr
Påkostad begravning – 48 835 kr

När du gör en beställning, eller om du först vill ha en offert, sammanställer vi en skriftlig dokumentation med en detaljerad prisuppgift.

Vem betalar?

Normalt sett är det dödsboet, det vill säga den dödas tillgångar, som betalar begravningen. Betalningsansvarig till begravningsbyrån blir dock den som gör beställningen. I vissa fall finns det försäkringar som täcker begravningskostnaderna. Om det saknas medel går det att få hjälp från kommunen med kostnaderna. Det är viktigt att detta diskuteras i ett tidigt skede för att kontakten med kommunen ska kunna tas snabbt.

Vi garanterar rätt hjälp

Att vända sig till en auktoriserad begravningsbyrå innebär en extra trygghet eftersom det inte finns någon offentlig kontroll eller tillsyn över begravningsbranschen. Sveriges begravningsbyråers Förbund (SBF) är en sammanslutning av cirka 400 begravningsbyråer med lång erfarenhet. SBF auktoriserar begravningsbyråer vilket innebär att man ställer särskilda krav och dessutom har konsumentrådgivning och en oberoende reklamationsnämnd. SBF har också ett avtal med konsumentverket som ytterligare stärker tryggheten. Begravningsbranschen är liten och det saknas allmänna utbildningar på området, därför har SBF ett gediget utbildningsprogram till stöd för sina medlemmar. Många av utbildningarna är också krav för auktorisation. Det är många områden som berörs, t.ex. juridik, ekonomi, kundrelationer/bemötande, estetik, musik, religion med flera.

Detaljerad prisinformation

Vi tillhandahåller en lång rad tjänster och produkter och omfattningen kan vara olika i olika sammanhang vilket gör prislistan omfattande. För att förenkla har vi här en sammanställning av de mest vanliga och grundläggande priserna för att kunna ge en mer överskådlig bild.

Kista
(spånskiva – exklusiv i massiv ek) 4 500 till 33 950 kr

Genomsnittsval 7 800 kr

Urna 700 – 2 700 kr

Kistläggning 1 250 kr
Transport (inom ort) från 1 400 kr
Uppackning, leverans av kista, transport till sjukhus samt till bisättningslokal för förvaring fram till begravningsdag.

Hämtning i bostad (inom ort)
Dagtid från 890 kr
Övertid från 1 950 kr

Representant från 950 kr
Arbetskostnad från 2 250 kr
Timdebitering 750 kr