Dödsdoula

Ordet doula kommer från grekiskan och betyder fritt översatt, person som tjänar och är omvårdande. Vad kan en dödsdoula göra för dig som är döende och för dina närstående? Ofta handlar det om att vara en följeslagare under livets slutskede, någon som finns vid din sida, håller dig i handen och under armen. Som dödsdoula är vi på plats i ditt hem, på hospice, på sjukhus eller på annan plats där du befinner dig. Oavsett var, ser vi till att din omgivning är trygg, kärleksfull och accepterande. Jag kan vara som en länk mellan sjukvård, olika instanser och dina närstående. Jag kan hjälpa till med vardagliga sysslor för att avlasta dig och dina närstående så att ni kan få mer kvalitetstid tillsammans. Låt mig vara behjälplig att organisera, planera och vara din förespråkare när kraften och orken avtar, allt efter dina behov.

Läs gärna mer om dödsdoula på www.dodsdoulan.se

Om mig:

Jag är utbildad undersköterska och har hela mitt yrkesliv jobbat med palliativ vård som ligger mig mycket varmt om hjärtat. I februari 2024 blev jag certifierad Dödsdoula i Sverige.
Min egna livserfarenhet ger mig en god grund att bemöta andra, jag har själv varit med om att förlora en förälder och andra närstående men har också varit till stöd för flera familjer under mitt yrkesliv inom vården men också inom mitt nuvarande arbete på Nylanders begravningsbyrå.

Hilde Vestli
Kontaktuppgifter 0660-123 71
dodsdoulahilde@nylandersbegravningsbyra.se