Musik

På samma sätt som musiken har en stor betydelse när vi döps, gifter oss eller i andra stora händelser i våra liv så är ofta musiken central i en begravningsceremoni. 

Musiken har en förmåga att påverka oss människor och våra känslor på ett starkt sätt. Detta gör att det ofta känns mycket bra när man lyckas välja musik som man på något sätt relaterade till den döde eller som symboliserar det man känner för den döde. Det kanske är låten som spelades på skolbalen när man slutade skolan, solosången som framfördes på bröllopet eller helt enkelt ett stycke man visste att den döde gillade. Det kan även vara musik som de anhöriga tycker om och som man tycker passar på begravningen. 

Som vid alla andra beslut tycker vi att det är viktigt att komma ihåg att begravningen till stor del är till för de anhöriga, och att det är de som ska bära med sig de förhoppningsvis fina minnena resten av sina liv. 

Vilken musik man kan ha samt hur mycket musik som spelas kan påverkas av vilket typ av begravningsceremoni man har. Läs mer om detta på sidan som handlar om ceremonin (Begravning – Ordna begravning – Ceremoni). Gemensamt för de flesta olika ceremonityperna är att det oftast finns utrymme för den musik man önskar.
 

http://www.begravningar.se/att-ordna-begravning/musik