Direktkremation

Om man väljer bort begravningen helt och hållet och bara vill att kistan körs till krematoriet och kremeras. En kista erfordras alltid för att kunna genomföra kremationen. Exemplet är inget fast paket utan just ett exempel. Valen görs helt fritt och våra rådgivare är duktiga att hjälpa er på vägen och tar helhetsansvar att allt fungerar och utförs med värdighet. Observera att transportpriser är beroende av transportsträcka. I exemplet är det beräknat ”inom ort”. Eventuell hämtning i bostad/äldreboende tillkommer.

Valfri kista – från 4 500 kr
Kistläggning – 1 250 kr
Lyfthjälp vid kistläggning – 200 kr
Transport till krematoriet – ingår i begravningsavgiften
Arbetskostnad – 1 900 kr

Totalkostnad 7 850 kr